SHOSHIN DOJO AIKIDO JAWORZNO – Szkoła Shoshin Dojo Aikido Jaworzno powstała w 2011r. Przez 5 lat treningi odbywały się w SP nr 5, na Osiedlu Stałym. Obecnie ćwiczymy w Szkole Podstawowej nr 15. Treningi są prowadzone dla grup dziecięcych i dorosłych. Staramy się rozpowszechniać aikido zgodnie z zasadami i filozofią Twórcy tej sztuki walki Morihei Ueshiba. Trening oprócz umiejętności samoobrony kształtuje również osobowość i cechy społeczne, a dobra atmosfera sprzyja pogłębianiu kontaktów międzyludzkich na macie i poza nią.

tumblr_m1m3pmIxr21rrux4so1_250SHOSHIN

„Sho” znaczy pierwszy lub początek; „Shin” znaczy umysł, duch lub postawa i może być przetłumaczone jako „umysł początkującego”. Jest to stan umysłu lub nastawienie psychiczne, które charakteryzuje się stałą gotowością do nauki i otwartością na nowe doświadczenia bez względu na posiadaną już wiedzę, stopień, pozycję. Shoshin to umysł otwarty, ciekawy, czysty, chłonny, skromny, wolny od schematów i nawyków.

Zazwyczaj pojęcie to kojarzone jest z osobami, które dopiero zaczynają swoją przygodę ze sztukami walki. Początkujący to niezapisana tablica, tabula rasa, dlatego tak ważne jest odpowiednie nastawienie do treningu. Na poziomie wstępnym shoshin to postawa, jakiej wymaga się od każdego, kto chciałby się czegoś nauczyć. Wyraża się przede wszystkim w aktywnym dążeniu do wiedzy z wiarą, cierpliwością, zaufaniem, szczerością i oddaniem. Na tym poziomie shoshin to podporządkowanie się, przyjęcie obowiązujących reguł i niezachwiana wiara w nauczanie.

Znaczenie shoshin możemy również rozumieć jako „otwarty umysł”, dlatego nie ogranicza się on tylko do początkowego etapu nauki, ale powinien towarzyszyć aikidoce w każdym momencie jego rozwoju. Osiągnięcie pewnego poziomu, stopnia nie powinno być chwilą „spoczęcia na laurach”, ale impulsem i motywacją do dalszej pracy.